• PLATFORMA N

    Kampania ogólnopolska Platformy N w pociągach podmiejskich. Akcja 1.miesięczna realizowana we wszystkich województwach. Ekspozycja prowadzona za pośrednictwem naklejek o indywidualnym kształcie, mieszczących się w obrębie formatu A2 (420x594mm). W każdym z pociągów zamieszczono 24 sztuki naklejek Platformy N.

  • PLATFORMA N

    W pociągach podmiejskich można zastosować standardowy kształt naklejek - rekomendowany format A2 – jak również mogą one posiadać dowolny, indywidualny kształt, który z pewnością stanowić będzie dodatkowy walor ekspozycji.

  • PLATFORMA N

    Naklejki w pociągach podmiejskich mogą posiadać różny kształt oraz różnorodny layout. Odmienne wzory materiałów mogą być eksponowane naprzemiennie lub według kolejności wytyczonej przez klienta.